1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Małgorzata Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA WÓJCIK - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI "POLDOM", ul. Trzebnicka 36, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 8981113126.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zgłoszenie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.
  3. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. usługi telekomunikacyjne i informatyczne.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany przepisami prawa.
  6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do ich przenoszenia.
  7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może być wysłane e-mailem na adres: biuro@poldom.net lub na adres korespondencyjny: ul. Trzebnicka 36, 55-120 Oborniki Śląskie.
  8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie danych narusza przepisy.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualnej dalszej korespondencji elektronicznej.